Konfraternia i bale. Niepodległościowe potomstwo Rusieckich

Wyd. Małgorzata Czerwińska. Warszawa– Londyn – Kraków 2009

Okładka książki - Krzysztof Miklaszewski, Konfraternia i bale. Konfraternia i bale. Niepodległościowe potomstwo Rusieckich

Promocje

  • Londyn – Ambasada RP w Wielkiej Brytanii – 7 lutego 2011
  • Kraków – Dom Polonii – Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – 17 października 2011

Krzysztof Miklaszewski wraz z żoną na Balu Emigracji w Londynie w 1991 r. Stoją od lewej: Szef Kancelarii Cywilnej minister Bohdan Wendorff, centralnie: Ambasador RP w Wielkiej Brytanii – Tadeusz De Virion z małżonką, prezydent Ryszard Kaczorowski z żoną

Opinie medialne [fragmenty]

Konfraternia i bale. Niepodległościowe potomstwo Rusieckich – taki tytuł ma nowa, albumowa publikacja Krzysztofa Miklaszewskiego, której promocja odbyła się wczoraj w krakowskim Domu Polonii.

– Z jedenastu książek, które napisałem, ta jest… najcięższa – mówił wczoraj autor. To prawda: tom, na który składają się skany dokumentów, fotografie, reprodukcje malarstwa jest monumentalny nie tylko wizualnie. Krzysztof Miklaszewski, autor nie tylko książek o Kantorze, ale również reportaży i filmów o Polonii w Wielkiej Brytanii, zdecydował się zebrać i opublikować to, co złożyło się na emigracyjne dzieło życia dwojga ludzi niecodziennych: Ewy z Witorzeńców (1926–1998) i Stanisława (1925–2005) Rusieckich.

[an] [Jolanta Antecka]: Londyn po polsku. [nadtytuł: Książka], „Dziennik Polski”, nr 243 z 2011

W połowie lat 70., gdy Rusieccy zaczynali działać, środowisko polskiej emigracji w Londynie przeżywało kryzys, było rozbite i podzielone. (…) Bardzo potrzebowało wydarzeń integrujących. Taką rolę zaczęły spełniać regularne spotkania założonej przez Rusieckich – Konfraterni Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii. Drugą formą działalności Rusieckich było organizowanie Balów Niepodległościowych, z których dochód przeznaczany był na określone cele – na Komitet Obrony Robotników, na Solidarność, na Polaków w Kazachstanie…

„Konfraternia i bale” – nowa książka Krzysztofa Miklaszewskiego, Wiadomości24.pl (PAP), http://www.wiadomości24.pl z 21.11.2010

Bal to nie tylko wystawne wydarzenie i piękna tradycja brytyjskiej Polonii, ale przede wszystkim wybitne postaci, które je tworzą.

Znawcą tematu historii Bali Polskich w Wielkiej Brytanii jest doceniany polski krytyk sztuki, reżyser filmowy i teatralny, Krzysztof Miklaszewski. Autor 10 książek, niezliczonych publikacji prasowych, reportaży oraz 125 filmów dokumentalnych i kilkuset programów telewizyjnych, znany nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jego film [Apteka w getcie] została nagrodzony ostatnio prestiżową nagrodą The Hollywood Eagle Award.

Spora zaś część twórczości artysty poświęcona jest rekonstrukcji dziejów polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii. (…) Stąd i fascynacja Balem, za którego sukcesami stało przez wiele lat przede wszystkim małżeństwo Rusieckich. (…) Ewa Rusiecka wraz z mężem Stanisławem byli założycielami Konfraterni Artystów, która zrzeszała i rozsławiała polskich twórców w Zjednoczonym Królestwie. (…) Ostatnim życzeniem pary było stworzenie książki o Balu, w której znajdowałby się zbiór dokumentacji i relacji dotyczącej historii tego wyjątkowego wydarzenia. Po śmierci Ewy i Stanisława Rusieckiego spisania tej historii podjął się właśnie ich bliski przyjaciel, Krzysztof Miklaszewski. W „Konfraterni i Balach” można więc znaleźć różnego rodzaju relacje i wszelkie dokumenty dotyczące Bali na przestrzeni całego historycznego czasu.

Olga LIPIŃSKA, Maja ORZECHOWSKA: Bale piórem reżysera, „Goniec Polski” (Londyn), nr 1 z 7 stycznia 2017, s. 14–15

Okładka książki - Krzysztof Miklaszewski, Konfraternia i bale
Zobacz inne książki autora: