Teksty o teatrze

Pełny katalog tekstów o teatrze autorstwa Krzysztofa Miklaszewskiego z lat 1964–2014 znaleźć można w bibliografii jego artykułów, zawartej w jubileuszowej książeczce: 70 mieć lat to nie grzech – Kraków 2014.

Poniżej zestawienie gatunkowe pisarstwa Miklaszewskiego dotyczącego teatru z wybranymi przykładami.

I. Recenzje teatralne

 • spektakli teatrów studenckich w Polsce i na świecie – 1965–1972 publikowane w krakowskich dziennikach („Dziennik Polski”, „Echo Krakowa”), ogólnopolskich tygodnikach kulturalnych („Życie Literackie”) i periodykach branżowych („Teatr”, „Teatr Ludowy”, „Scena”, „Le Theatre en Pologne”), a także w prasie studenckiej („Kurier Akademicki”, „Nowy Medyk”, „ITD”, „Student”, „Orientacja”)
  [zob. też przedruki wybranych recenzji w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 42–67]
 • przedstawień polskich scen zawodowych – 1970–1981 publikowane w ogólnopolskich tygodnikach kulturalnych („Życie
  Literackie”, „Przekrój”, „Kultura”, „Literatura”, „Współczesność”) i periodykach branżowych („Teatr”, „Scena”)
  [zob. też przedruki wybranych recenzji w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 178–227]
 • premier teatrów krakowskich w cotygodniowym cyklu recenzyjnym
  w „Dzienniku Polskim” [rubryka: Z TEATRU] – 1981–1991
  [zob. też przedruki wybranych recenzji w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 268–350]
 • premier teatralnych scen z całej Polski w niektórych pozycjach stałego cyklu felietonów TEATR ŻYCIA publikowanych w latach – 1991–2003 na łamach dwóch dzienników: krakowskiego „Dziennika Polskiego” i londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”
  [zob. też przedruki wybranych recenzji w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 401–419]

II. Relacje z festiwali teatralnych krajowych i zagranicznych

Pisane w okresie od 1967 do 2001 drukowane przez krakowskie dzienniki („Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Południowa”), tygodniki kulturalne („Życie Literackie”, „Przekrój”, „Współczesność”, „Kultura”, „Literatura”, „Panorama”, „Tygodnik Kulturalny”), a także periodyki studenckie („Student”, „ITD”, „Politechnik”, „Nowy Medyk”, „Orientacja”, „Young Cinema& Theatre”), branżowe („Teatr Ludowy” „Scena”, „Teatr”, „Dialog”, „Le Theatre en Pologne”)

III. Sylwetki ludzi teatru polskiego i światowego oraz rozmowy z nimi

Prezentowane w latach 1971–2020 na łamach:

 • dzienników: „Dziennik Polski” – Kraków, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza – Londyn, „Gazeta Krakowska”, „Głos Nowej Huty”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”,
 • tygodników kulturalnych: „Życie Literackie”, „Współczesność”, „Kultura”, „Przekrój”, „Tygodnik Kulturalny”, „Tygodnik Polski”, „Antena”, „Polityka”, „Tydzień Polski” (Londyn)
 • miesięczników: Magazyn Kulturalny”(Kraków), „Kraków”, „Vis a Vis”, „New Eastern Europe”, „Topos”
 • kwartalników: „Konteksty”, „Zdanie”, „Suplement” (Kraków)
 • periodyków branżowych: „Teatr”, „Scena”, „Le Theatre en Pologne”, „Foyer”, „Notatnik Teatralny”
 • miesięczników zagranicznych: „Eonta” i „Orzeł Biały” (Londyn), „Teatralnaja Żizń” i „Tieatr” (Moskwa), „Film a Divadlo” (Bratysława), „Young Cinema & Theatre” (Praha) czy „The Jerusalem Review”

IV. Eseje – wstępy do programów premier teatralnych

 • Teatru STU – Kraków – 1967–1970
 • Teatru Groteska – Kraków – 1968, 1985 (2 teksty)
 • Teatru Ludowego – Kraków – Nowa Huta – 1970–1972
 • Teatru 38 – Kraków – 1980 (1 tekst)
 • Stary Teatr – Kraków – 1980 (1 tekst)
 • Teatru KTP – Kraków – 1991, 2014
 • Teatru im. Solskiego – Tarnów – 1973, 2005–2007
 • Teatru Bagatela – Kraków – 1987 (1 tekst)
 • Ośrodka Praktyk Teatralnych – Gardzienice – 2002 (2 teksty)
 • Teatru MIST – Kraków – 2001 (2 teksty)
 • Teatru Rampa Na Targówku – Warszawa – 1997–2002, 2007
 • ŚOK (Śródmiejskiego Ośrodka Kultury) – 1988, 2014 (2 teksty)

V. Ważne artykuły, eseje i polemiki (wybór)

Dotyczące bardzo ważnych i istotnych (w tym czasie) problemów polskiego i światowego teatru:

1. Teatr studencki w Polsce – teatr otwarty na świecie:

 • Rozmowa z samym sobą o „studenckiej teatralności”, „ITD” 1968, nr 19, s. 13
 • Polityka, teatr, mistyfikacja, „Student” 1969, nr 11, s. 14, 16
 • Myślenie ma kolosalną przyszłość, „Scena” 1970, nr 10, s. 10–13
 • Od teatru do polityki, „Życie Literackie” 1971, nr 2, s. 12
 • Teatr studencki w Polsce wczoraj i dziś [w językach: francuskim i angielskim], „Le Theatre en Pologne” 1971, nr 9, s. 9–15
 • Starty i falstarty. O kłopotach z „drugim rzutem” teatrów studenckich, „Teatr” 1971 nr 16, s. 6–7
 • Teatr, który nie potrzebuje dramaturga, „Nowy Medyk” 1972, nr 18, s. 7
 • Teatr Otwarty, to znaczy jaki? Rozmawiają Krzysztof Miklaszewski i Bolesław Taborski, „Życie Literackie” 1988, nr 8, s. 7
 • Kwestia rodowodu [w:] Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, pod red. Edwarda Chudzińskiego, wyd. Fundacja STU, Kraków 2011, s. 61–73
 • Zakazane piosenki STS [wstęp do:] Raz się żyje. 200 szlagierów Teatru Satyryków STS, wybór: Ryszard Pracz, Oprac. muz: Henryk Wojciechowski, wyd. Fundacja Artystyczna STST, Warszawa 2020, cz. I, s. 14–15

2. Problemy polskiego teatru zawodowego:

 • Kierownik literacki – istota nieznana, „Teatr” 1972, nr 20, s. 4–7
 • Żywot poczciwy krytyka teatralnego, „Życie Literackie” 1977, nr 4, s. 5
 •  Malarze i Teatr:
  – „Teatr” 1978 nr 24, s. 4–6 – cz. I.: Krakowskie rewolucje,
  – „Teatr” 1978 nr 25, s. 3–6 – cz. II.: Zwycięstwa i porażki polskiej szkoły scenografii
  – „Teatr” 1979 nr 1, s. 3–5 – cz. III.: Granice inspiracji
 • Styl współczesnego aktorstwa, „Życie Literackie” 1981, nr 44, s. 7–8
 • Żądać niemożliwego, „Polityka” 1983, nr 36, s. 9 [sytuacja teatru w Polsce i na świecie]
 • Twórca na progu, „Dziennik Polski” 2000, nr 51
  [wystąpienie na Forum „Status Twórcy i Twórczości Kongresu Kultury Polskiej – 3 grudnia 2000]
  [przedruk:] [w:] Kongres Kultury Polskiej. Wyd. DTSK Silesia. Wrocław – Warszawa, s. 631–633

3. Teksty-syntezy działalności artystycznej polskich teatrów

Teatr STU – Kraków

 • Studencki Teatr STU [w:] Almanach Ruchu Kulturalnego i Artystycznego ZSP, Warszawa 1968, s. 85–86
 • Dwa teatry [STU i 38], „Magazyn Kulturalny” [Kraków] 1971, czerwiec, s. 15–17
 • Od Osborne’a do „Spadania”. O prawdziwej historii Teatru STU słów kilka, „Scena” 1972, nr 10, s. 41–42
 • U początków romantycznego klasycyzmu, „Kultura” 1979, nr 26, s. 11–12 [przedruk:] Teatr STU, pod red. Edwarda Chudzińskiego i Tadeusza Nyczka. Wyd. MAW, Warszawa 1982, s. 21–28
 • Jubileuszowe wyznania. 50 lat Teatru STU, „Scena” 2016, nr 2, s. 31–34
  [przedruk:] [wersja uaktualniona] [w książce:] Krzysztof Miklaszewski: „Moje życie w teatrze”, Kraków 2019, s. 489–497

Teatr Ludowy – Kraków – Nowa Huta

 • Teatr Ludowy w Nowej Hucie: historia i dzień dzisiejszy. Program TL, listopad 1971
  [do spektaklu „Sennik współczesny” według Tadeusza Konwickiego]
 • Historia i dzień dzisiejszy Teatru Ludowego, „Głos Nowej Huty” 1972 [z 12–18 lutego 1972], s. 6–7
 • Oby nam się!, „Teatr” 1973, nr 12, s. 6–7 [krytyczna ocena sezonu 1972/1973]
 • Czterdziestolatek. Jubileusz Teatru Ludowego w Nowej Hucie, „Rzeczpospolita” 1995, nr 279, s. 30
 • Ludowy znaczy mój, „Dziennik Polski” 1995, nr 278 [z 2–3 grudnia 1995], s. 30

Teatr Telewizji w Krakowie

 • Teatr Telewizji czyli zwycięska sprzeczność!, „Za ekranem” 2003, nr 3 (kwartalnik warsztatowy Akademii Telewizyjnej TVP SA), wyd. specjalne – maj – s. 23–29
 • Teatr Telewizji to tylko… telewizja, „Za ekranem” 2004, nr 2(7), s. 15–18 [wiele przedruków] [ostatni, poprawiony pt. O teatrze telewizji uwag kilka…] [w książce:] Krzysztof Miklaszewski: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 111–116

VI. Szkice o wybitnych reżyserach i inscenizatorach polskiego teatru i rozmowy z nimi:

LIDIA ZAMKOW

 • Rozmawiamy z Lidią Zamkow: „Nie uznaję teatru bez tekstu”, „Scena” 1971, nr 1, s. 4–5

JÓZEF SZAJNA

 • „Tylko my jesteśmy odpowiedzialni”. Propozycje Józefa Szajny, „Magazyn Kulturalny” [Kraków] 1970, nr 1, s. 21–25
 • Rozmawiamy z Józefem Szajną: „Swoich sojuszników szukam w teatrze studenckim”, „Scena” 1970, nr 6, s. 10–13
 • Powroty Józefa Szajny, „Dziennik Polski” 1997, nr 77 [z 2 kwietnia 1997], s. 14
  [nowa wersja poprawiona pt. Jubileuszowy powrót Józefa Szajny] [w książce:] Krzysztof Miklaszewski: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 401–404
Krzysztof Miklaszewski i Józef Szajna

Krzysztof Miklaszewski i Józef Szajna

Krystyna Skuszanka

KRYSTYNA SKUSZANKA

 • Styl teatru i własne marzenia. Rozmowa z Krystyną Skuszanką, „Gazeta Krakowska” 1973, nr 274, s. 3
 • Od Calderona do Gombrowicza. Trzy rozmowy z Krystyną Skuszanką, „Teatr” 1976, nr 4 [z 22 lutego 1976], s. 12–13
Jerzy Krasowski

JERZY KRASOWSKI

 • Z Jerzym Krasowskim nie tylko o „Sprawie Dantona”, „Teatr” 1975, nr 10 [z 15–31 maja 1975], s. 6–7
 • „Szekspirowi zawierzyć warto…” (rozmowa z Jerzym Krasowskim), „Życie Literackie” 1978, nr 39, s. 3
Andrzej Wajda

ANDRZEJ WAJDA

 • Samotność długodystansowca, czyli Hamlet [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Twarze Teatru – Jerzy Stuhr, wyd. KAW Kraków 1981, s. 43–50 [przedruk] [w książce:] Andrzej Wajda, wyd. Agencja Interpress, Warszawa 1982
 • Mrożek w kadrze Wajdy, „Teatr” 1976, nr 17, s. 7–8 [z 22 sierpnia 1976]
  [przedruk: w j. słowackim – „Film a Divadlo” – Bratislava – 1990, nr 5, s. 15–17]
 • Jak filmować Andrzeja Wajdę, „Życie Literackie” 1976, nr 51, s. 6 [przedruk: w j słowackim – „Film a Divadlo” – Bratislava – 1990, nr 7, s. 17]
 • Syndrom Raskolnikowa, „Dziennik Polski” 1984, nr 254 [przedruk: w j. słowackim – „Film a Divadlo” – Bratislava – 1990, nr 7, s. 18–22]
 • Zabawa „Zemstą”, „Dziennik Polski” 1986, nr.176, s. 4 [cz. I]; nr 182, s. 6 [cz. II]; nr 186, s. 6 [cz. III]

JERZY GROTOWSKI

 • Nie wszystko na sprzedaż. Żegnając Jerzego Grotowskiego, „Dziennik Polski” 1999, nr 18, s. 11

KAZIMIERZ DEJMEK

 • Być albo…, „Dziennik Polski” – Londyn, z cyklu: „Teatr Życia” [z 30 stycznia 2003], s. 4
Jerzy Jarocki

JERZY JAROCKI

 • Rewizor czasów Odnowy, „Teatr” 1981, nr 5, s. 14–17 [z 1 marca 1981]
  [recenzja inscenizacji Jarockiego na tle innych polskich realizacji „Rewizora” M. Gogola]
 • Eliot na Wawelu [dwie wersje tekstu:]
  2a. Mord w katedrze, „Dziennik Polski”, 1982, s. 46
  2b. Eliot na Wawelu, czyli geniusz muzyczny Stanisława Radwana, „Teatr” 1982, nr 1 [wrzesień 1982], s. 20–22 [recenzja „Mordu w katedrze” T.S. Eliota] [przedruk skorygowany w jednej ostatecznej wersji:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 268–271
 • Gra w samobójcę, „Dziennik Polski” 1988, nr 5 [z 8 stycznia 1988], s. 6 [recenzja ze spektaklu dyplomowego PWST – „Samobójcy” M. Erdmana]
 • „Ślub” – snem… [dwie wersje tekstu:]
  4a. „Dziennik Polski” 1991, nr 129, s. 6
  4b. „Tydzień Polski” 1991, nr 25, s. 11 [dodatek tygodniowy do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” 1991, nr 166] [wersja poszerzona]
  [recenzja Ślubu W. Gombrowicza] [przedruk wersji poszerzonej w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków, s. 348–350 pt. „Ślub” snem dopełniony”]
Konrad Swinarski

KONRAD SWINARSKI

 • Rozmyślając nad „Dziadami”, „Dziennik Polski” 1983, nr 222 [z 31 października – 1 listopada 1983], s. 3 [wspomnienie w 10. rocznicę krakowskiej premiery Mickiewiczowskich „Dziadów” w reż. K. Swinarskiego i rozważania o „długowieczności” jego inscenizacji]
 • Konrad Swinarski i „Twarze Teatru”, „Życie Literackie”, 1985, nr 34, s. 3, 13
 • Jaki byłeś, Konradzie?, „Rzeczpospolita” 1995, nr 191 [z 19–20 sierpnia 1995] [dodatek „+Plus –Minus”], s. 13, 16
  [esej biograficzny w 20. rocznicę śmierci] [przedruk:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 229–235 uzupełniony Post Scriptum – s. 236
 • Krakowski konterfekt Konrada. W 40. rocznicę śmierci Konrada Swinarskiego, „Kraków” 2015, nr 9, s. 80–81
 • Krakowiacy czy Górale czyli Konrada Swinarskiego uwagi i rozważania o tzw. krakowskiej szkole aktorstwa polskiego końca XX wieku [w:] Odpowiedź Swinarskiemu. Wydawnictwo pokonferencyjne (Kraków, 23–25 października 2014), red. Beata Guczalska, Józef Opalski, Joanna Targoń, wyd. PWST [Biblioteka Zeszytów Naukowych] Kraków 2015, s. 145–164 [przedruk poprawiony:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 520–542

JERZY GRZEGORZEWSKI

 • Strukturalne odkrycie „Nie-Boskiej”, „Teatr” 1979, nr 13 [z 4 czerwca 1979] s. 5–7 [opis inscenizacji Nie-Boskiej Komedii Z. Krasińskiego] [przedruk:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 214–219
 • Zastanawiająca replika portretu Czechowa, „Teatr” 1980, nr 4, s. 6– 7 [opis spektaklu autorskiego J. Grzegorzewskiego Dziesięć portretów z „Czajką” w tle według sztuki A. Czechowa] [przedruk:] „Le Theatre en Pologne” 1980, nr 7 [w j. angielskim i w j. francuskim]

LESZEK MĄDZIK

 • Wobec tradycji czyli 25 lat Sceny Plastycznej KUL [w:] Pogranicza Teatru. 25 lat Sceny Plastycznej KUL, pod red. Jacka Lewandowskiego, wyd. KUL Lublin 1996, s. 53–62
  [przedruk:] [w książce:] Leszek Mądzik i jego teatr, wyd. „Projekt” Warszawa 1998, s. 47–54 [w j. polskim i w j. angielskim
  [wersja przejrzana i poprawiona – druk:] pt. Wobec tradycji w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 419–442

Krzysztof Miklaszewski z Leszkiem Mądzikiem w czasie Jubileuszu Sceny Plastycznej KUL

WŁODZIMIERZ STANIEWSKI

 • Cztery i pół (20-lecie Gardzienic), „Dziennik Polski” 1997 [cykl: Teatr Życia], nr 271, s. 55 [felieton jubileuszowy o historii Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach]
 • Akademia Pana Włodka, „Dziennik Polski” 1998 [cykl: Teatr Życia], nr 289 [z 14 grudnia 1998], s. 13
  [felieton o działalności Akademii Teatralnej w Gardzienicach] [przedruk przejrzany i poprawiony:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 429–434
 • „Wesele” Staniewskiego czyli nowe, jubileuszowe… Zgromadzenie, „Konteksty” 2018, nr 1–2, s. 319–328
  [opis inscenizacji W. Staniewskiego: „Wesele”: Wyspiański – Malczewski – Konieczny na tle tradycji polskiej inscenizacji tego polskiego „arcydramatu”]
 • Nowe koleje „Nowej Metody” z perspektywy Gardzienic [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019 s. 498–503 [kilka tez wystąpienia na międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej z okazji XX (+2) lat Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – „Pedagogika poprawiona”, Gardzienice, 5 października 2019]

Włodzimierz Staniewski i Krzysztof Miklaszewski

Tadeusz Kantor

TADEUSZ KANTOR

 • Tadeusza Kantora Teatr Autonomiczny. Z Tadeuszem Kantorem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Magazyn Kulturalny” [Kraków] 1972, nr 4, s. 38–40 [przedruk:] „Le Theatre en Pologne” 1973, nr 1, s. 3–12 [w j. angielskim i francuskim]
 • An (Une) Interview with (de) Tadeusz Kantor, „Young (Jeune) Cinema&Theatre” 1974, nr 3, s. 21–24 [w j. angielskim i francuskim]
  Przejmujący seans Tadeusza Kantora, „Teatr” 1976, nr 9, s. 7–9 [opis spektaklu T. Kantora „Umarła Klasa”]
 • „Umarła Klasa” Tadeusza Kantora czyli Nowy Traktat o Manekinach, „Magazyn Kulturalny” [Kraków] 1976, nr 1, s. 22–24 [przedruki:] „Le Theatre en Pologne” 1976, nr 4–5, s. 13–23 [w j. angielskim i francuskim] oraz [w książce:] Tadeusz Kantor: Le Theatre de la Mort. Textes reunis and presentes par Denis Bablet, wyd. L’ Age D’ Homme, Lausanne 1977, s. 234–242 [w j. francuskim]
 • „Umierłyj Kłas” Tadieusza Kantora, „Tieatr” [Moskwa] 1977, nr 24, s. 15 [opis spektaklu i jego światowa recepcja] [w j. rosyjskim]
 • Między formą a absolutem, „Teatr” 1981, nr 1, s. 14–17
  [opis spektaklu T. Kantora „Wielopole, Wielopole”]
 • Dlaczego Kantor znaczy sukces. Tournee amerykańskie Cricotu 2, „Dziennik Polski” 1982, nr 89, s. 6
 • Teatr Wędrowny. Z Tadeuszem Kantorem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Polityka” 1983, nr 39, s. 8–9
 • Kantor – rewolucjonista Teatru, „Scena” 1984, nr 5, s. 4–9
 • Cricotage z Villonem w herbie, „Scena” 1984, nr 12, s. 12–14
  [opis spektaklu T. Kantora” Gdzie są te niegdysiejsze śniegi”]
 • „Niech sczezną artyści!” (opis dialogizowany), „Scena” 1985, nr 12, s. 4–9
 • Kantor jako Champion, „Student” 1986 nr 4, s. 8, 12
  [esej o recepcji zagranicznej spektaklu „Niech sczezną artyści!”]
 • Dalej już nic… Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, „Życie Literackie” 1988, nr 21, s. 15
 • Dwa czasy Tadeusza Kantora „Życie Literackie” 1988, nr 32, s. 3
  [notatki z wykładu w Antwerpii]
 • Tadeusz Kantor speaks on his latest play „I Shell Never Return”, „Le Theatre en Pologne” 1988, nr 8–10, s. 14–22 [rozmowa w j. angielskim i j. francuskim]
 • Trzy rozmowy z Tadeuszem Kantorem, „Film a divadlo” – Bratislava – 1989 nr 1, s. 15–17; nr 2, s. 16–17; nr 3, s. 16–17 [rozmowy w j. słowackim]
 • Między miłością a… śmiercią. Pożegnanie Tadeusza, „Dziennik Polski” 1990, nr 292 [„Pejzaż polski” nr 103], s. 6, z 15–16 grudnia 1990
 • Dlaczego winniśmy czcić i kochać Tadeusza Kantora? [wspomnienie pośmiertne], „Tydzień Polski” [Londyn] 1991, nr 3, s. 8–9, z 19 stycznia 1991
 • Ostatnia droga Tadeusza Kantora, „Orzeł Biały” [Londyn] 1991, styczeń–luty, s. 42–44 [przedruk:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 253–256
 • Kantora Wniebowstąpienie, „Dziennik Polski” 1991, nr 141, s. 5
 • Kantor’s Ten Commandments on the Working Process, „Euromaske” [Belgrad] 1991, nr 3, s. 93
 • Kantor o sztuce. Teksty scenariuszy telewizyjnych programów Krzysztofa Miklaszewskiego o Tadeuszu Kantorze [w:] programie do wystawy: „Tadeusz Kantor: malarstwo i rzeźba”, Muzeum Narodowe – Kraków 1991
 • Tadeusza Kantora klisze pamięci (paradoksy), „Teatr” 1993, nr 10, s. 24–25
 • Prawodawca i odnowiciel rewolucyjnych idei – cztery komentarze twórczości Tadeusza Kantora – [w j. rosyjskim] – „Tieatralnaja Żiżń” 1993 – Moskwa – nr 9 s. 3–5 [I], s. 10–11 [II], s. 22–24 [III] i s. 28 [IV]
 • Między manekinem a umarłym. O kondycji Kantorowskiego aktora [w:] [książce:] Ciało widzialne. Wykłady otwarte, wyd. Teatr Narodowy, Warszawa 2006, s. 207–222 [tekst wykładu – Warszawa, Teatr Narodowy – 8 kwietnia 2006]
 • Estetyka wobec Zagłady w teatralnej wizji Tadeusza Kantora [w:] [książce:] Zagłada chorych psychicznie, red. Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, Dariusz Maciej Myszka, wyd. Eneteia, Warszawa 2012, s. 361–371
  [tekst referatu na polsko-niemieckiej konferencji psychiatrów „Zagłada chorych psychicznie podczas II wojny światowej. Pamięć i historia”, Warszawa 4–6 grudnia 2009]
  [przedruk:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków, s. 543–551
 • Aktor w Teatrze Kantora. Pytania wizjonera, odpowiedzi, praktyka i współczesne postscriptum [w:] [książce:] Dziś Tadeusz Kantor. Metamorfozy śmierci,pamięci i obecności, red. Marta Bryś, Anna R. Burzyńska, Katarzyna Fazan, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 29–41
  [przedruk w angielskiej wersji językowej] [w:] [książce:] „Tadeusz Kantor To Day” Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, s. 29–42
 • The Provincial Universality of the Kantor’s Art, „New Eastern Europe” 2015 nr 5 [September–October 2015], s. 170–176
 • Dlaczego Tadeusz Kantor wzbudza w nas zachwyt i miłość?, „Kraków” 2015, nr 12, s. 12–15
  [przedruk:] [w wersji uzupełnionej i poprawionej] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 556–576

VII. Szkice o wybitnych polskich aktorach i rozmowy z nimi:

ZOFIA NIWIŃSKA

Indywidualność pośród sprzeczności, „Życie Literackie” 1983, nr 21, s. 7

EWA LASSEK

 • Ewy Lassek niepokoje egzystencjalne, „Teatr” 1976, nr 14 [z 11 lipca 1976], s. 14–16
  [przedruk:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 125–129
 • Adam i Ewa. Sezonowe obrachunki (I), „Dziennik Polski” 1990, nr 208, s. 9

TERESA BUDZISZ-KRZYŻANOWSKA

 • Jak trudno być… heroiną. Szkic do portretu Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, „Kraków” 1990, nr 3–4
  [przedruk:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 461–462

ANNA POLONY

 • Konrad Swinarski i „Twarze Teatru”, „Życie Literackie” 1985, nr 34, s. 3
 • Prawdziwa Muza Swinarskiego… [fragment tekstu szkicu:] Krakowiacy i Górale – uwagi Konrada Swinarskiego o tzw. krakowskiej szkole aktorstwa polskiego [w książce:] Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 522–527

IZABELA OLSZEWSKA

 • Konrad Swinarski i „Twarze Teatru”, „Życie Literackie” 1985, nr 34, s. 13
 • Warto popatrzeć na Swinarskiego z perspektywy jeszcze jednej jego aktorki… [fragment tekstu szkicu:] Krakowiacy i Górale – uwagi Konrada Swinarskiego o tzw. krakowskiej szkole aktorstwa polskiego [w książce:] Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 535–538

ANNA LUTOSŁAWSKA

 • Powroty poezji. Rozmawiamy z Anną Lutosławską, „Scena” 1976, nr 5, s. 29–31

ANNA DYMNA

 • Menedżerska rzetelność i dziewczęcy urok, „Dziennik Polski” 1983, nr 173 s. 6
 • „… Żadna tam ze mnie święta…” Rozmowa z Anną Dymną, „Foyer” 2004, nr 6 [grudzień 2004]

EUGENIUSZ FULDE

 • Eugeniusz Fulde. Cykl: Artyści sceny polskiej, „Teatr” 1979, nr 23 [z 11 listopada 1979], s. 14–17
  przedruk pt. Eugeniusz Fulde. Nestor krakowskiego aktorstwa [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 118–124

WIKTOR SADECKI

 • Nie byłoby „Dziadów” Swinarskiego bez postaci Senatora… – fragment eseju Krakowiacy czy górale – uwagi Konrada Swinarskiego o tzw. krakowskiej szkole aktorstwa polskiego [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 532–535

MARIAN CEBULSKI

 • Trzy oblicza Mariana Cebulskiego, „Życie Literackie” 1982, nr 4, s. 7
 • 100/50. – cykl: Teatr Życia, „Dziennik Polski” 1996, nr 87, s. 40
 • Z Jubilatem w tle, „Dziennik Polski” 1996, nr 114, s. 14
  [recenzja ze spektaklu „Wieczór Trzech Króli” Shakespeare’a]

EDWARD RĄCZKOWSKI

 • Szkice do portretów: [II] Edward Rączkowski. Program Państwowego Teatru Ludowego w Krakowie – Nowej Hucie – listopad 1971
  [program do premiery: „Sennika współczesnego” według powieści T. Konwickiego]
 • Nasi aktorzy: Edward Rączkowski, „Głos Nowej Huty” 1972, nr 18, s. 6
 • O świadomość aktorskiego działania. Rozmowa z Edwardem Rączkowskim, „Magazyn Kulturalny”(Kraków) 1974, s. 31–32

STANISŁAW RYCHLICKI

 • Aktor prawdziwy i awangardowy czyli rzecz o Stanisławie Rychlickim [w:] Stanisław Rychlicki, wyd. Cricoteka, Kraków 2002, s. 13–16
  [przedruk uzupełniony i poprawiony w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 257–260

WOJCIECH PSZONIAK

 • Konrad Swinarski i „Twarze Teatru”, „Życie Literackie” 1985, nr 34, s. 3, 13
 • Aktor na Wyspach (rozmowa z Wojciechem Pszoniakiem), „Rzeczpospolita” 1993, nr 42 [z 19 lutego1993], s. 4
 • Czy Pszoniak jest tylko… jeden?, „Antena” 1994, nr 12
  [wersja poszerzona i poprawiona] [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze. Warszawa 2019, s. 382–386
 • „Tu spotkałem mojego drugiego ojca…” [fragment eseju:] Krakowiacy i górale – uwagi Konrada Swinarskiego o tzw. krakowskiej szkole aktorstwa polskiego [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 530–532

JERZY TRELA

 • Teatr STU i dwóch Konradów. Rozmowa z Jerzym Trelą, „Teatr” 1974, nr 14, s. 14
 • Jerzego Treli „bycie sobą”. Z cyklu: Artyści sceny polskiej, „Teatr” 1980, nr 1 [6 stycznia 1980], s. 14–18 [wersja skrócona i poprawiona] [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 130–136
 • Jak zachować siebie. Rozmowa z Jerzym Trelą, „Literatura” 1981, nr 39, s. 8. 11
 • Konrad Swinarski i „Twarze Teatru”, „Życie Literackie” 1985, nr 34, s. 3, 13
 • Jerzego Treli oblicze spokojne („Twarze Teatru po 20. latach”), „Dziennik Polski” 1994, nr 265, s. 12
 • „Nie ma inscenizacji Swinarskiego bez kreacji Jerzego Treli…” [fragment eseju:] Krakowiacy czy Górale – uwagi Konrada Swinarskiego o tzw. krakowskiej szkole aktorstwa polskiego [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 527–530

ANDRZEJ SEWERYN

 • Catharsis. Z Andrzejem Sewerynem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Tygodnik Kulturalny”1989, nr 32, s. 10

JERZY STUHR

 • Artystyczny sens ucieczek Jerzego Stuhra, „Teatr” 1981, nr 9 [z 26 kwietnia 1981], s. 14–17 [wersja skrócona i poprawiona:] [w:] książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 137–146
 • „Nie wszystko na sprzedaż – rozmowa z Jerzym Stuhrem, „Literatura” 1981, nr 20, s. 3, 6

VIII. „Sceniczne kody” twórczości znakomitych polskich poetów i prozaików:

BOLESŁAW LEŚMIAN

 • „Kabała” Bolesława Leśmiana – Program Teatru STU – kwiecień 1967
  [esej wstępny do widowiska poetyckiego]
 • Teoria i praktyka (Wokół Leśmianowskiej wizji teatru), „Ruch Literacki” 1970, nr 1, s. 19–30 – rozprawa naukowa, rekonstruująca zgodność teorii i praktyk teatralnych wybitnego poety [przedruk:] w książce Studia o Leśmianie, red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński, wyd. PIW Warszawa 1971, s. 395–413

BRUNO SCHULZ

 • STG i inni, „Echo Krakowa”1969, nr 109, s. 5
  opis spektaklu „Wiosna” [STG Gliwice] według prozy Schulza
 • Schulz na scenie, „Kultura” 1976, nr 31, s. 14
  recenzja z adaptacji „Sklepów cynamonowych” [Stary Teatr, Kraków]
 • Rewelacja sezonu: Schulz nad Tamizą, „Teatr” 1993, nr 5, s. 38–39
  [opis londyńskiej inscenizacji „Ulicy Krokodyli” – Theatre de Complicite]
  [II wersja tekstu – poszerzona: [w książce:] Krzysztof Miklaszewski: Zatracenie się w Schulzu, wyd. PIW Warszawa 2009, s. 79–88]
  [III wersja tekstu – ostateczna – pt. „Bruno z Drohobycza nad Tamizą” [w książce:] Krzysztof Miklaszewski: Moje życie w teatrze, Kraków 2019. s. 387–394
 • Schulz w Krakowie, „Antena” 1992, nr 29, s. 2
  zapowiedź filmu o światowym przeglądzie adaptacji teatralnych prozy Schulza w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

ANDRZEJ BOBKOWSKI

 • Sceniczne kody „Szkiców piórkiem” [w książce:] Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin pisarza, red. Krzysztof Ćwikliński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Maciej Urbanowski, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2014, s. 232–249 [tekst referatu na międzynarodowej konferencji „Andrzej Bobkowski wielokrotnie” – UJ, Kraków 28–29 października 2013]

IX. Szkice o wybitnych twórcach teatru światowego i rozmowy z nimi:

Z dyrektorami międzynarodowych festiwali:

BOGDAN LEW-JĘDRZEJOWSKI – Nancy / France

 • Karnawał czyli o przyszłości Nancy. Rozmowa z Bogdanem Lwem-Jędrzejowskim, „Teatr” 1975 nr 4, s. 20–21

ANTHONY STEEL – Adelaide / Australia

 • „… Uśmierciwszy tradycję marzyli o sztuce…”. Z Anthony’m Steelem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Kultura” 1978, nr 26, s. 14

Z dramaturgami:

EDWARD ALBEE – New York / USA

 • Postępująca zabawa… Rozmowa z Edwardem Albee, „Kultura” 1981, nr 22, s. 11

Z inscenizatorami:

ROGER PLANCHON – Lyon / France

 • Planchon – wczoraj i dziś, „Kultura” 1978, s. 11–12
  [wersja językowa eseju:] [j. francuski i j. angielski] „Young(Jeune) Cinema@ Theatre – Praha – 1980, nr 4, s. 16–19

TADASHI SUZUKI – Tokio / Toga Mura / Japonia

 • Przez środek Honsiu, „Życie Literackie” 1982, nr 35, s. 1, 12
  [relacje z kontaktu z najaktywniejszym współczesnym awangardzistą japońskim – twórcą Festiwalu w Toga-Mura, dyrektorem Teatru Waseda Sho-Gekijo]

JURIJ LUBIMOW – Moskwa – Rosja / Tele-Aviv – Izrael / Leicester – UK

 • Wiara góry przenosi [z Jurijem Lubimowem rozmawia Krzysztof Miklaszewski], „Dziennik Polski” 1990, nr 54, s. 1, 4
Krzysztof Miklaszewski z Jurijem Lubimowem

Krzysztof Miklaszewski z Jurijem Lubimowem

KAREL REISZ [jako reżyser teatralny] – London / UK

 • Ciekawość życia [rozmowa z angielskim reżyserem Karelem Reiszem], „Rzeczpospolita” 1993, nr 157, s. 1, 4
 • W kadrze Reisza, „Teatr” 1993, nr 10, s. 36
  [recenzja z londyńskiej inscenizacji sztuki Terence Rattigana „The Deep Blue Sea” z udziałem Wojciecha Pszoniaka

Krzysztof Miklaszewski z Karelem Reiszem w Londynie

Z aktorami:

GLENDA JACKSON – London / UK

 • Rozleniwiła nas telewizja. Specjalnie dla TELE z Glendą Jackson rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Tele-Rzeczpospolita” [tygodniowy dodatek do „Rzeczpospolitej”] 1994, nr 7, s. IV

Ekipa telewizyjna z Glendą Jackson (druga z prawej) w czasie wywiadu (Parlament Square, Londyn)

JOHN GIELGUD – London / UK

 • Recepta na nieśmiertelność („Zbliżenie” na Johna Gielguda), „Tele-Rzeczpospolita” [tygodniowy dodatek do „Rzeczpospolitej”] 1994, nr 23, s. 4–5

ANTHONY HOPKINS – New York / London

 • Kompleks motyla, „Życie Literackie” 1989, nr 25, s. 5
  [relacja ze spotkań z aktorem w Londynie wraz z recenzją spektaklu „M. Butterfly” Davida H. Hwanga, w której Hopkins kreował główną rolę]

VLADEK SHEYBAL – London / UK

 • „W moim życiu były trzy kobiety…”. Z Vladkiem Sheybalem rozmawia K.M, „Przekrój”1991 nr 2404 [z 21 lipca 1991], s. 8–9
 • Aktor. Z Vladkiem Sheybalem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Dziennik Polski” 1991, nr 260, s. 5
 • Vladek, Vladek, Vladek [w rubryce: Moje noce z…], „Rzeczpospolita” – Magazyn (comiesięczny) 1995, nr 12 [grudzień], s. 29
  [przedruk w wersji poszerzonej:] w książce Krzysztofa Miklaszewskiego: Moje życie w teatrze, Kraków 2019, s. 376–379

X. Relacje i recenzje międzynarodowych festiwali teatralnych:

Zagreb / Jugosławia 1967
Roterdam / Holandia 1970
Palermo / Włochy 1972
Wrocław / Polska 1973, 1987
Edynburg / Szkocja 1974, 1977, 1992
Nancy / Francja 1974, 1975
Adelaide / Australia 1978
Lyon / Francja – 1979
Guanajato /Meksyk – 1982
Toga Mura / Japonia – 1982
Paryż / Francja – 1983
Louisville/ USA – 1980, 1984
Los Angeles / USA – 1984
Bari / Włochy – 1986
Essen / Niemcy – 1988
Helsinki / Finlandia – 1988
Milwaukee / USA – 1989
publikowane „na gorąco” w prasie studenckiej („Student”, „ITD”, „Nowy Medyk”, „Young (Jeune) Cinema& Theatre”) w dziennikach (krakowskich: „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska” i ogólnopolskich: „Rzeczpospolita”, a także w londyńskim „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”), w tygodnikach społeczno-kulturalnych („Przekrój”, „Życie Literackie”, „Literatura”, „Panorama”) czy periodykach branżowych („Teatr”, „Scena”, „Le Theatre en Pologne”)

XI. Relacje z tournee zagranicznych Teatru STU i Teatru Cricot2 [poza festiwalami]

 • Publikacje – jak wyżej

Krzysztof Jasiński z Krzysztofem Miklaszewskim

XII. Stała obsługa recenzyjna wydarzeń teatru angielskiego od 1989–1997 na łamach:

 • prasy krakowskiej: „Dziennik Polski”, „Życie Literackie” i warszawskiej: „Rzeczpospolita”, „Teatr”