Filmografia Krzysztofa Miklaszewskiego

Rytm życia (1973)

Pośmiertny reportaż o prof. dr Antonim Kępińskim, znakomitym psychiatrze i humaniście, autorze głośnych książek.

„Anus Mundi” (1973)

Sylwetka Wiesława Kielara, operatora filmowego – oświęcimskiego więźnia z I transportu do Auschwitz, autora wstrząsającej kroniki bytowania w tym obozie śmierci.
Obejrzyj film

Literatura o wsi (1973)

Reporterski sprawdzian oddziaływania literatury tzw. wiejskiego nurtu we własnym środowisku.

Droga do teatru (1974)

Filmowy dokumentalny zapis jednego dnia studenta krakowskiej PWST.
Współautor: S. Zajączkowski

Szatnia Tadeusza Kantora (1974)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Dokument procesu narodzin spektaklu Nadobnisie i koczkodany w Teatrze „Cricot 2”.
Współautor: W. Gawroński
Obejrzyj film

Pasje malarskie profesora Wyki (1975)

Filmowy zapis ostatnich chwil życia profesora Kazimierza Wyki, w dniu swojej śmierci odwiedzającego te krakowskie miejsca, które szczególnie ukochał.
Współautor: F. Palowski

Krasowski i „Sprawa Dantona” (1974)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Filmowy dokument, rejestrujący pracę znanego reżysera nad inscenizacją dramatu Stanisławy Przybyszewskiej w krakowskim Teatrze imienia Słowackiego.
Współautorka: I. Wollen

Potop po szwedzku (1975)

Rekonstrukcja filmowa przebiegu wypadków szwedzkiego „potopu” oczyma „wrażliwego najeźdzcy” – marszałka Erika Dahlbergha, skądinąd – wybitnego grafika swych czasów.
Współautor: A. Janicki

Scena kameralna z reżyserem (1975)

Filmowy zapis perturbacji twórczych, związanych z narodzinami kluczowej sceny w telewizyjnej adaptacji Pogardy Alberto Moravii w adaptacji Krzysztofa Miklaszewskiego w krakowskim Teatrze TV czyli starcia debiutującego jako aktora – Andrzeja Wajdy z Janem Nowickim.
Współautorka: J. Chlebowicz
Obejrzyj film

Skuszanka i „Ślub” (1976)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Filmowy dokument teatralnego rozwoju inscenizacji Ślubu – dramatu Witolda Gombrowicza na scenie Teatru im. Słowackiego w Krakowie.
Współautorka: I. Wollen

Witkacy pod namiotem (1977)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Zaliczona do czołowej dwudziestki polskich filmów dokumentalnych lat 70. dokumentacyjna notacja procesu powstawania musicalu Szalona lokomotywa w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze STU z prowadzącymi rolami Maryli Rodowicz i Marka Grechuty.
Obejrzyj film

Prawo do sceny (1978)

Interwencyjny film dokumentalny, ukazujący przeciwieństwo losu niewidomej aktorki Zofii Książek-Bregułowej, która mimo utraty wzroku w Powstaniu Warszawskim, postanowiła pozostać na scenie.

Przepustka do historii (1979)

Fabularyzowana opowieść filmowa, podejmująca wątki głośnej wystawy Marka Rostworowskiego Polaków portret własny krakowskim Muzeum Narodowym.
Współautor: A. Geber

Drugi dzień narodzin (1980)

Reporterska rekonstrukcja okupacyjnych przeżyć inż. Jana Gołąbka, któremu jako jedynemu więźniowi udało się uciec z tej hitlerowskiej kaźni w Krakowie przy ulicy Pomorskiej i ocaleć ukrywając się całą okupację.

Śpiewa Ewa Demarczyk (1980)

Film muzyczny, oparty na kilkakrotnej rejestracji recitalu w poznańskim Teatrze Polskim,ujawniającym pełne możliwości artystki, która ten zapis audiowizualny autoryzowała jako… własny.
Współautorzy: A. Dzieduszycki i A. Maj

Na planie u Wajdy (1980)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Reporterski zapis pracy Andrzeja Wajdy nad telewizyjnym serialem Z biegiem lat, z biegiem dni.
Współautor: A. Geber

Zawsze w sobotę czyli pamiętnik Piotra S. (1981)

Film „Półkownik”, ukazujący kabaret „Piwnicy pod Baranami” w burzliwym okresie początku lat osiemdziesiątych przez pryzmat myśli, marzeń i zachowań jego twórcy i animatora – Piotra Skrzyneckiego.
Współautor: A. Maj
Obejrzyj film

Tu! Sześćdziesiątka!! (1981)

Film „Półkownik”, dokończony w roku 1989, a utrwalający obraz uchwyconej in statu nascendi twórczości – najżywiej reagującego na rzeczywistość polską – kabaretu, który z zacisza studia radiowego wyruszył w konspiracji ku odbiorcy… masowemu (obok dokumentacji nagrań radiowych film przynosi zapis unikatowych występów w Warszawie, w Kopalni Jastrzębie i w Stoczni Gdańskiej).
Obejrzyj film

Wszystko, co najlepsze, Polsce zostawił (1983)

Film biograficzno-dokumentalny o Wicie Stwoszu, wykorzystujący najnowsze odkrycia historyków sztuki dot. biografii artysty.
Współautor: J. Biały

Kościół Boga czy Czarta (1983)

Historyczny reportaż, przedstawiający dzieje Teatru Miejskiego w Krakowie (dzisiaj: im. Słowackiego).
Współautor: W. Janda

Powrót (1983)

Reporterski zapis powrotu – po półwieczu nieobecności – Tadeusza Kantora do rodzinnej wsi Wielopole Skrzyńskie, gdzie w kościele parafialnym zaprezentował swoim krajanom swoje najnowsze, słynne już w całym świecie, dzieło, zainspirowane nazwą i klimatem duchowym tej miejscowości (Wielopole, Wielopole).

„Ostatnia Wieczerza” w… Wielopolu (1984)

Reportażowy zapis wydanej na cześć Kantora uczty na plebanii w Wielopolu Skrzyńskim, zderzony z ostatnią sceną spektaklu Wielopole, Wielopole, ukształtowaną przez autora na podobieństwo Ostatniej Wieczerzy Leonardo da Vinci.

Pora na… Nikifora (1985)

Szokujący, socjologiczny dokument recepcji znanego w świecie Nikifora, podobno – według mieszkańców Krynicy – przynoszącego wstyd miejscowości, gdzie się urodził i tworzył.
Produkcja: Poltel – Katowice
Obejrzyj film

Niech sczezną artyści! (1985)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Detaliczny zapis procesu powstawania nowego spektaklu Tadeusza Kantora w Krakowie i w Norymberdze
Prod.: PAI- Film – Warszawa, Wrocław.

Podgórze (1985)

Filmowy portret dzielnicy Krakowa, wielokrotnie odbity w lustrze jej powikłanych dziejów.

Ja – Mistrz! (1986)

Psychologiczny portret w postaci twórczego wizerunku „gniewnego” Tadeusza Kantora, ukazanego bez retuszu na tle całego splotu kłopotów, związanych z procesem narodzin nowego spektaklu.
[Nagroda Specjalna XV Przeglądu Filmów o Sztuce – Zakopane 1988]
Produkcja: PAI – Film Warszawa – Wrocław
Obejrzyj film

Uwaga! Kantor u bram!!! (1986)

zaskakujący swą wymową dokument publicznego odbioru awangardy na przykładzie spektaklu „Cricotu 2” Niech sczezną artyści! – przedstawienia Tadeusza Kantora, prezentowanego na deskach szacownej, narodowej sceny Teatru imienia Słowackiego w Krakowie

Ameryka Allena Ginsberga (1986–1987)

Film „półkownik”, przywołujący mroczny obraz Ameryki, rysowany „poetycko” przez „gniewnego” artystę – beatnika – Allena Ginsberga w czasie jego autorskiego recitalu w krakowskim Teatrze STU.
Obejrzyj film

Syndrom Dostojewskiego (1987)

Z cyklu: „Anatomia spektaklu”
Filmowa analiza telewizyjnego zapisu Zbrodni kary, akcentująca sposób przeżywania przez twórcę teatralnego spektaklu – Andrzeja Wajdę, całego procesu adaptacji tego scenicznego dzieła na język „srebrnego ekranu”.

Otwarty – to znaczy jaki? (1987)

Reportażowa refleksja nad przebiegiem VIII Międzynarodowych Spotkań Teatru Otwartego, Wrocław 1987.
Współautorka: E. Sitek
Produkcja: TVP Wrocław

Jerzy Jarocki: szkic do portretu (1987)

Filmowa próba uchwycenia tajemnicy sukcesu znanego i uznanego reżysera, współtwórcy potęgi artystycznej Starego Teatru w Krakowie.

Josh w Krakowie (1988)

Reportaż z pobytu „złotoustego” amerykańskiego kaznodziei – Josha Mc Dowella, który – w znakomitym kontakcie z tłumem młodzieży – trafnie i błyskotliwie najbardziej powikłane problemy seksu potrafił przełożyć na język… religii.

Prowokacja, okrucieństwo i… dobroć (1988)

Reportaż z sentymentalnego powrotu do Krakowa artysty – prowokatora, znakomitego hiszpańskiego filmowca i dramaturga – Fernando Arrabala.

W naturze polskiej jest jakiś… błąd (1988)

Fabularyzowany dokument o Włodzimierzu Tetmajerze, malarzu i pisarzu z krakowskich Bronowic, prototypie postaci Gospodarza z Wesela Wyspiańskiego.
Obejrzyj film

Tadeusz Kantor (1989)

Z cyklu: „Polacy”
Próba biograficznej filmowej syntezy znakomitego twórcy, autora słynnego już w całym świecie „seansu dramatycznego” czyli Umarłej Klasy.

Józef Bogusz (1989)

Z cyklu „Polacy”
Sylwetka wybitnego polskiego chirurga i społecznika, lekarza i żołnierza AK, strażnika narodowej pamięci (wydawcy „Zeszytów Oświęcimskich”) i bojownika o stosowanie w leczeniu zasad deontologii lekarskiej.
Obejrzyj film

Kantor a Malczewski: A Personal Vision (1990)

Filmowy Malczewski – oczyma Kantora, co – jak świadczy recepcja tego zapisu filmowego – znacznie ułatwiło odbiór londyńskiej wystawy malarza obsesyjnie pogrążonego w „polskiej martyrologii” – zwyczajnemu współczesnemu Brytyjczykowi.
Produkcja: KTP [Krakowski Teatr Publicystyki] dla Barbican Gallery – London
Obejrzyj film

Polscy włodarze londyńskiego Zamku (1990)

4-częściowy dokumentalny rezultat pierwszego „wejścia reporterskiego smoka” do siedziby władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, przypominające nie tylko rodzimemu odbiorcy zapomnianą linię legalizmu prawowitej polskiej narodowej władzy, osamotnionej i ubezwłasnowolnionej na długie lata przez… aliantów, układających się ze Stalinem i jego następcami.
Obejrzyj film

Cud nad Tamizą (1990)

Reportaż, przedstawiający „wczoraj i dziś” Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK-u) w Londynie.

Teatr na nowo otwarty (1990)

Reportażowa relacja z IX Międzynarodowego Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu.

Lechu czyli każdy (1991)

Filmowy zapis „kino-teatru”, widowiska publicystycznego Krakowskiego Teatru Publicystyki według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Miklaszewskiego.
Współautor: J. Knopp
Produkcja: KTP
Obejrzyj film

Eileen (1991)

Reportaż, odkrywający trwałe ślady miłości Polaka i Irlandki, która z wyboru została… Polką, walczącą w Powstaniu Warszawskim.
Produkcja: KTP
Obejrzyj film

Fantastycznie Wielki Pan (1991)

Filmowy portret nauczyciela Kantora – Karola Frycza, prawdziwie renesansowej postaci teatralnego artysty XX wieku.

55 (1991)

Impresyjny portret Stanisława Brejdyganta – aktora, reżysera i pisarza w 55. rocznicę jego urodzin.
Obejrzyj film

Choinka na Trafalgar (1991)

Reportaż z wigilijnego wieczoru polskiej elity artystycznej w londyńskim Salonie Państwa Szczęsnej i Stanisława Michałowskich.

W przestworzach i na ziemi (1991)

Filmowy collage lotniczych opowieści polskich mieszkańców Londynu – bohaterów Bitwy o Anglię.
Obejrzyj film

Polski Matecznik Pana Bohdana (1991)

Prezentacja unikatowej kolekcji poloników Bohdana Wendorffa, długoletniego Szefa Kancelarii Prezydenta RP na Uchodźstwie.
Obejrzyj film

Materia Ducha i Duch Materii (1991)

Rzecz o Bielsku-Białej, portret kulturalny zaniedbanego w tej dziedzinie miasta o dużych aspiracjach i możliwościach, czego dowodem jego powojenna historia.

Mag z Sopotu (1992)

Filmowy portret wybitnego twórcy teatralnego, telewizyjnego, filmowego i pisarza Jerzego Afanasjewa
Produkcja: Video Studio, Gdańsk.
Obejrzyj film

Kolekcja Króla Stasia (1992)

Prezentacja utraconej dla kraju kolekcji obrazów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odnalezionej w… londyńskiej Dulwich Picture Gallery.

Londyńskie pracownie (1992)

Cykl czterech reportażowych wizyt w pracowniach angielskich (Andrew Logan i Duggy Field’s) i polskich (Marian Kratochwil, Ewa Jekiel) malarzy, tworzących w Londynie.

Urodziła się, by być Królową (1992)

Portret filmowy Królowej Angielskiej – Elżbiety II na tle jubileuszowej wystawy w londyńskim Victoria & Albert Museum.

Schulz… w Krakowie (1992)

Filmowa relacja z Dni Brunona Schulza w czasie III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (czerwiec 1992), rejestrująca bardzo różne i pochodzące z całej Europy teatralne sposoby odczytywania prozy autora Sklepów cynamonowych.
Obejrzyj film

Muzyka żydowska w Krakowie (1992)

Dwuczęściowa filmowa prezentacja dwóch podstawowych nurtów współczesnej muzyki żydowskiej.
Współautorka: B. Grotowska

Edynburga Janusowe Oblicze (1992)

Dwuczęściowy reportaż z Festiwalu Sztuki w Edynburgu, zderzający międzynarodowy festiwal oficjalny (Miasto Sztuki pełne) z tętniącym niepokojem twórczym (Fringe znaczy Wolność) off-festiwalem.
Produkcja: KTP
Obejrzyj cz. 1Obejrzyj cz. 2

Zdjęcia z realizacji filmu w Edynburgu. Ekipa filmowa: reżyser Krzysztof Miklaszewski; operatorzy: Tomasz Borkowy i Roman Żółtowski

Pół wieku (1992)

Dyptyk filmowy o działalności ZASP Za Granicą w 50. rocznicę jego zawiązania.
Produkcja: KTP

Dwa Narody – Jedna Ojczyzna (1992)

Reportaż w dwóch częściach z III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Ostatni z Schulzów (1992)

Filmowa rekonstrukcja losów życiowych pary bratanków Brunona Schulza – Jakuba i Elli.
Obejrzyj film

„Ulica Krokodyli nad Tamizą” (1992)

Relacja filmowa z premiery najciekawszej w świecie adaptacji prozy Brunona Schulza w wykonaniu londyńskiego Teatru Complicité, zderzona z komentarzami i ocenami krewnych, znajomych i uczniów autora Sklepów cynamonowych, mieszkających dziś na Wyspach Brytyjskich.
Obejrzyj film

„Spadając” czyli Sztuka Marca 68 (1993)

Próba reportażowego obrachunku z Marcem 1968 w polskiej sztuce niezależnej z perspektywy ćwierćwiecza.

Przetrwać przez musical (1993)

Interwencyjny reportaż przeciwko administracyjnym poczynaniom lubelskich władz, skierowanym przeciwko własnemu, dobrze pracującemu pod kierownictwem Andrzeja Rozhina – Teatrowi imienia Osterwy.

Zimowy sen Wimbledonu (1993)

Filmowy collage reportażowych ciekawostek o historii i współczesności turnieju, a także o tajemnicach hodowli… trawy na centralnym korcie wimbledońskim.

„Kontakt”… prawdziwy (1993)

Reportaż z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” w Toruniu.

Konieczność nieustannego wyboru (1993)

Prezentacja nieznanej teatralnej pasji światowej sławy filmowca – Karela Reisza przy okazji jego premiery w Londynie.

Imperium zmysłów i talentu (1993)

Artystyczna sylwetka młodego twórcy Dariusza Gorczycy na tle jego spektaklu Imperium Cienia, głośnej artystycznej prowokacji.

Vladek (1993)

Filmowy homage á Vladek Sheybal czyli: obraz wybitnego aktora w oczach londyńskich przyjaciół z artystycznej bohemy.
Obejrzyj film

Jak nas widzą… (1993)

Trzy kontrowersyjne spojrzenia na Polskę i jej historię oczyma wybitnych londyńskich historyków: Józefa Garlińskiego, Adama Zamoyskiego i Normana Daviesa.

Ostatni, co tak poloneza wodził (1994)

Dokumentalne wspomnienie aktywności na wielu frontach – znakomitego historyka sztuki – prof. dr Karola Estreichera-juniora w 10. rocznicę jego śmierci.
Współautorka: Z. Halota
Obejrzyj film

Ten jeden dzień lata (1993)

Odkrycie nieznanego obrazu getta warszawskiego w cudownie ocalałych zdjęciach niemieckiego żołnierza w interpretacji Feliksa Scharffa – dziennikarza i historyka żydowskiego z Londynu, urodzonego w… Krakowie.
Obejrzyj film

Ten krakowski Kazimierz (1994)

Z cyklu: „Małe Ojczyzny”
Filmowy portret zwyczajny byłej żydowskiej, bardzo zaniedbanej w końcu XX wieku, dzielnicy Krakowa.
Obejrzyj film

Kontakt przez „Kontakt” (1994)

Reportaż z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Toruniu „Kontakt 94”.
Współautorka: M . Kłaczyńska

Otwarte Studio: „Universal” (1994)

Reporterski przewodnik po „wesołych miasteczkach” Universalu w Orlando i Hollywood.
Produkcja: KTP
Współautorka: M. Czerwińska

Oskar… Oscar (1994)

Odbrązawiająca postać legendarnego Oskara Schindlera opowieść tych jego polskich pracowników z fabryki na krakowskim Zabłociu, którzy nie „załapali się” na „Spielbergowski afisz” i nie ulegli hollywoodzkiemu zamówieniu na kreowanie niemieckiego bohatera Produkcja: AB Film – Production i KTP.
Nagroda Publiczności I Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form
Dokumentalnych NURT 95
Obejrzyj film

Polskie gniazdo: Ealing (1994)

Zbiorowy portret lotniczej społeczności polskich emerytów-pilotów, bohaterów Bitwy o Anglię, dożywających swoich dni w PAFA Home w wiejskiej dzielnicy Londynu – West Acton w pobliżu lotniska Heathrow.
Obejrzyj film

Auschwitz (1994/95)

Oświęcimski tryptyk filmowy, starający się zawrzeć historię, teraźniejszość i… przyszłość obozu – w języku naszych współczesnych wyobrażeń.
Produkcja: PAI-Warszawa / Wrocław dla Państwowego Muzeum
Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
Obejrzyj film

Tarnina w cieniu Azotów (1994/95)

Portret kulturalny małego wojewódzkiego miasta w jego sprzecznościach i antynomiach po zmianie ustrojowej roku 1989.

Po prostu: Wyka (1995)

Obraz genialnego humanisty, nakreślony oczyma jego najbliższych: córek, przyjaciół i uczniów, przywołujący unikatowe materiały archiwalne (w 20-lecie śmierci).
Obejrzyj film

Szansa Krakowa (1995)

Reportaż z Dni Krakowa, których przejawy (Lajkonik, Wianki, festyn) wraz z ucztą u Wierzynka władz miasta, prowokują do odwagi walki o tytuł Europejskiej Stolicy Europy 2000 r.
Produkcja: Krakowska Fundacja Dziennikarzy „Merkuryusz”

Dziesięć Przykazań Leszka Mądzika (1995)

Filmowa próba syntezy twórczości prawodawcy Sceny Plastycznej KUL w 25-lecie istnienia tego unikatowego teatru, przemawiającego do widza ekspresją obrazu.
Obejrzyj film

„A to Kielce właśnie” (1995)

Portret kieleckiego Teatru imienia Żeromskiego na 50-lecie sceny, zrealizowany w czasie przygotowań jubileuszowej inscenizacji Wesela Wyspiańskiego.

Z Wittgensteinem pod… prąd (1996)

Reportaż komiczny z majówki dziennikarskiej na wiślanej barce, podążającej dawnymi kanałami śladami sprzed stu lat wielkiego filozofa, służącego w armii austriackiej w czasie I wojny w Krakowie.
Obejrzyj film

Teatr na bruku? (1996)

Reportaż interwencyjny przeciwko likwidacji Teatru im. Żeromskiego w Kielcach.

Upadłe Anioły w Zwierzyńcu (1996)

Dokument „zbrodni konserwatorskiej”, popełnionej na słynnym zabytku miejscowym kościele i jego polichromii.

Ostatnia szansa Wielopola (1996)

Portret upadającej w epoce polskiej transformacji biednej wsi – miejsca urodzin Tadeusza Kantora.
Obejrzyj film

Historia dwóch szopek (1997)

Anatomia narodzin dwóch szopek krakowskich: dużej i małej na doroczny konkurs.

Kwaśne grona Zielonej Góry (1997)

Portret miasta, zbudowany na antynomiach pokoleniowego i ideologicznego konfliktu.

Zemsta „spółdzielczej sierotki” (1997–1998)

Wstrząsający zapis dokumentalny akcji likwidacyjnej jedynej robotniczej sceny w Krakowie, która przetrwała komunizm, a nie wytrzymała rewolucji… „Solidarności”.

Akcja: „Komin” (1998)

Dokumentalna rekonstrukcja słynnej akcji „Solidarności” wywieszenia flagi papieskiej na najwyższym kominie Krakowa – Elektrociepłowni w Łęgu w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce.
Obejrzyj film

Kultura wokół twierdzy (1998)

Portret kulturalny Kłodzka przed powodzią i tuż po niej.

Druga bitwa pod Racławicami (1998)

Filmowy obraz degrengolady miejsca historycznego na tle… uroczystych obchodów Dnia Chłopa.
Obejrzyj film

Polski Ikar (1998)

Rekonstrukcja portretu pierwszego polskiego lotnika w jego rodzinnej wsi.

Umieranie Krupniczej (1999–2000)

Dokumentalny zapis agonii słynnego Domu Literatów w Krakowie przy ul. Krupniczej 22.

Polski Rektor z Łemkowyny (1999–2000)

Portret pierwszego grekokatolickiego rektora UJ – profesora Emiliana Czyrniańskiego – twórcy polskich terminów chemicznych i opiekuna tak wspaniałych chemików, jak Wróblewski i Olszewski.
Współautor: K . Krzyżanowski
Obejrzyj film

Ocalmy Gardzienice! (1999–2000)

Reportaż interwencyjny przeciwko likwidacyjnej akcji władz lokalnych, skierowanej przeciwko znanemu w całym świecie teatralnym Ośrodkowi Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego.
Obejrzyj film

Lot (2000–2001)

Pierwszy polski dokument o całości dzieła teatralnego Konrada Swinarskiego w ćwierćwiecze jego tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej nad Damaszkiem.
Obejrzyj film

Chusta rezerwisty (2001)

Dokumentalny zapis obyczaju żołnierskiego, oficjalnie zakazanego i zwalczanego w Wojsku Polskim.

Zebranie założycielskie (2001)

Sylwetka filmowa estradowego barda – Tadeusza Woźniaka na tle jego unikatowej kilkuletniej, comiesięcznej inicjatywy spotkań artystów pod tytułowym szyldem w warszawskich domach kultury.

Wędrówka czyli Życie w Sztuce (2001–2002)

Impresja dokumentalna – rodzaj syntezy drogi życiowej i artystycznej Tadeusza Kantora.
Dokument współfinansowany przez Festiwal Kraków 2000 i Instytut Kultury Polskiej w Londynie.
Obejrzyj film

Ocalmy to miejsce! (2002)

Reportaż interwencyjny, walczący o ocalenie jedynej materialnej krakowskiej pamiątki po Papieżu – walącego się domu przy ulicy Tynieckiej 10, w którym Karol Wojtyła przetrwał okupację.

Tu się droga załamała (2003)

Nostalgiczny w historycznej refleksji filmowy komentarz klęski Powstania Styczniowego.

Marzec buntu i nadziei (2003)

Próba historycznej weryfikacji Marca 1968 w Polsce, zderzającej obrazy dokumentalnego zapisu z komentarzem wnikliwych obserwatorów.
Obejrzyj film

Teatralne „Sokoły” z Wadowic (2003)

Reportaż o amatorskim teatrze, kontynuującym aktorską pasję Jana Pawła II w jego rodzinnej miejscowości.

Baśka, wio! (2003)

Inscenizowana impresja dokumentalna o zaczarowanej dorożce K.I. Gałczyńskiego z udziałem legendarnego woźnicy Kaczary i jego klaczy – Baśki.

Kultura po… jurajsku (2004)

Reportaż odkrywający nieznaną twarz Trzebini jako „szansy na sukces”.

Twarzą do Wisły (2004)

Impresja filmowo-historyczna, postulująca konieczność walki o piękno Puław w obliczu totalnego zaniedbania niepowtarzalnego krajobrazu.

Płonie ognisko i szumią… dzieje (2004)

Filmowy zapis historii rodziny Braunów, osnuty wokół przedwojennej sztuki Jerzego Brauna „Europa”, wystawionej przez jego bratanka Kazimierza – znanego reżysera teatralnego – w ich rodzinnym Tarnowie.

Kapusta a… Sprawa Polska (2004)

Ironiczna opowieść potędze kapuścianego zagłębia w Miechowskim.

Zima sprawnych… razem (2004)

Reportaż o zimowej Olimpiadzie dzieci niepełnosprawnych.

Szansa Trzebini (2004)

Film dokumentalny o powiatowym mieście o aspiracjach… europejskich.
Produkcja: Dragon Film – Kraków

Ja – Kantor (2005)

Montażowy dokument filmowy, próbujący zrozumieć filozofię życiową wielkiego twórcy poprzez przywołanie jego
kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań.

Sceny z „Umarłej Klasy” (2005)

Filmowy zapis unikatowego spektaklu Tarnowskiego Teatru imienia Solskiego. Zapis przywołujący rozumiane bardzo współcześnie Kantorowskie „etiudy szkolne”, którymi kiedyś twórca wypełnił swój życiowy spektakl „Umarłą Klasę”, zagrane w autentycznej scenerii niezmiennie zachowanej klasy Ib małego Tadzia, który progi Gimnazjum (dziś: Liceum) imienia Brodzińskiego w Tarnowie przekroczył 80 lat temu.
Produkcja: Małgorzata Czerwińska – Kraków
Obejrzyj film

Kalendarz Polski (2005/2006)

Film dokumentalny o współczesnym obrazie Polski, utrwalonym w czterech porach 2005 roku przez ośmiu znakomitych mistrzów fotografii Produkcja: Multimedia Bank – Warszawa.
Współautorka: Barbara Sieradzka

Kapelan „Ognia” (2006)

Przywołana z pamięci rodzinnej i uczniowskiej sylwetka filmowa księdza Józefa Hojoła, bohaterskiego patrioty, którego postanowiła zniszczyć całkowicie PRL-owska „władza ludowa”.
Obejrzyj film

Tyniecka 10: co dalej? (2006)

Reportaż,nawiązujący do dokumentu autora z roku 2002 i upominający się o ocalenie krakowskiego domostwa przy ulicy Tynieckiej 10, w której bardzo twórczy i dramatyczny okres 7 lat spędził Karol Wojtyła.

Pozostanie po nim… Muzeum? (2006)

Reportażowa interwencja o spuściznę po Tadeuszu Kantorze w związku z przedłużającymi się pracami przy budowie Muzeum Kantora w Krakowie.

Brandstaetter Kazimierza Brauna (2006)

Z cyklu: „Anatomia Spektaklu”
Dokument ukazujący pracę Kazimierza Brauna – wybitnego polskiego reżysera, mieszkającego obecnie w USA, nad spektaklem „Kamienny dom” Romana Brandstaettera w tarnowskim Teatrze imienia Solskiego.
Produkcja: Dragon-Film Kraków dla Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Apteka Pod Orłem (2006)

Nostalgiczne dokumentalne wspomnienie krakowskiej Apteki Pod Orłem i jej bohaterskiego właściciela – Tadeusza Pankiewicza, który jako jedyny Polak, mieszkający w getcie żydowskim, okazał się opatrznościowym mężem, ratującym zdrowie i życie setkom Żydów.
Produkcja: Studio Filmowe Kalejdoskop – Warszawa
Film pokazywany w roku 2007 na festiwalach polskich (Kraków, Warszawa) i zagranicznych (Jerozolima, Los Angeles)
Nagroda za najlepszy film dokumentalny – Hollywood Eagle Documentary Award 2008 – Polish Films Festival – Los Angeles 2008
Obejrzyj film

Gra o sukces z ratelem w herbie (2007/2008)

Dokumentalna rejestracja powolnego procesu przywracania do społecznego życia grupy 18 „wykluczonych” w procesie zakładania spółdzielni socjalnej w Krakowie.
Produkcja: Dragon Film – Kraków na zlecenie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (projekt Unii Europejskiej)
Współautor: M. Curzydło

Niepołomickie Trzosy Króla Kazimierza (2008)

Zbiorowy portret rodu Trzosów na tle historii Niepołomic.
Produkcja: Dragon Film – Kraków, na zlecenie Urzędu miasta Niepołomice

Wielka Wojna na Wschodzie (2008/2009)

8-odcinkowy serial dokumentalny o wojnie polsko-bolszewickiej (1918–1920).
Produkcja: Tandem Taren To – Warszawa dla TVN i Discovery Historia
Serial dostępny był również w formie pakietu kaset DVD
[2 wydania w roku 2010, w tym insert do „Gazety Wyborczej”]

Wielka Wojna na Wschodzie (2009)

Całościowy dokument rekonstruujący zasadnicze fazy wojny polsko-bolszewickiej.
Produkcja: Tandem Taren To – Warszawa
Obejrzyj film

tadeusz.kantor@europa.pl (2010)

Film dokumentalny w sentymentalnej podróży po Europie wydobywający obraz znakomitego twórcy, jaki pozostał w pamięci elity teatralnej Europy po 20 latach jego śmierci.
Produkcja: Studio Filmowe „Kalejdoskop” we współpracy z OTVP Kraków
Obejrzyj film

Kalecki – geniusz zapomniany (2012)

Pierwszy polski film dokumentalny o jednej z ofiar antysemickiej czystki Gomułkowskiego reżimu – znakomitym ekonomiście, którego idee odżywają nieustannie – zwłaszcza w obliczu ekonomicznych kryzysów świata.
Produkcja: Fundacja GAP – Kraków dla TVP 2.
Obejrzyj film

Moje życie w teatrze (2020)

Film dokumentalny, przywołujący w collage’u wspomnień dokonania artystyczne bohaterów najnowszej książki autora (Moje życie w teatrze) – mistrzów polskiej sceny przełomu wieków – znakomitych reżyserów (Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Andrzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego i Konrada Swinarskiego) i znanych aktorów (Anny Polony i Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, Jana Nowickiego i Jerzego Treli, Edwarda Lubaszenki i Jana Guntnera).
Produkcja: Małgorzata Czerwińska
Obejrzyj film

Światowy żywot „Umarłej Klasy”, część 1 – Kraków (2023)

Filmowy collage wspomnień i ocen aktorów Teatru Cricot 2, biorących udział w słynnym spektaklu Tadeusza Kantora Umarła Klasa, sprowokowanych promocją książki Krzysztofa Miklaszewskiego Światowy żywot „Umarłej Klasy” w krakowskiej Cricotece, 15 listopada 2022 roku – w rocznicę krakowskiej prapremiery w roku 1975. Aktorskie refleksje uzupełniają archiwalne notacje recepcji tego seansu dramatycznego, uznanego w roku 1976 za najlepszy spektakl teatralny świata.
Obejrzyj film

Światowy żywot „Umarłej Klasy”, część 2 – Warszawa (2023)

Filmowa relacja z warszawskiej promocji książki Krzysztofa Miklaszewskiego Światowy żywot „Umarłej Klasy” unaoczniająca w ulubionym przez Kantora miejscu teatralnym Warszawy – klubie Politechniki Warszawskiej „Stodoła” – atmosferę studenckich premier spektaklu Kantora w stolicy w latach 70. i 80. Zwłaszcza, że komentatorami wydarzeń z przeszłości są obecni na promocji luminarze stołecznego środowiska artystycznego.
Obejrzyj film