Teksty o filmie

I. Nowości filmowej fabuły

Okolice X Muzy

 • Stały felieton o filmowych nowościach fabularnych ze świata w polskich kinach przełomu lat 60. i 70.:
  Okolice X Muzy, „Student” 1969–1972

Relacje ze świata – 1978–1989

Recenzje poszczególnych filmów:

 • „Ekran” 1978
 • „Film” 1977, 1979, 1981
 • „Życie Literackie” 1984, 1985, 1989
 • „Pismo Literacko-Artystyczne” 1984

Analiza filmowych festiwali zagranicznych i ich twórczo-produkcyjnego kontekstu:

 • Edynburg 1976
  „Ekran” 1977, nr 5, s. 23
  „Young Cinema & Theatre” 1977, nr 1, s. 21–31
  (w j. angielskim i w j. francuskim)
 • New York 1979
  („Film” 1979, nr 19, s. 14–16, nr 20, s. 14–15
 • London 1989
  („Życie Literackie” 1989, nr 38, s. 12)
 • Sylwetka pierwszego polskiego laureata Oscara – Zbigniewa Rybczyńskiego
  (Zbiszko from Poland, „Rzeczpospolita-Magazyn” 1996 , nr 6, s. 44)

II. Sylwetki gwiazd amerykańskiego kina lat 80.

Martin Scorcese

Baśń zrodzona z kultury masowej, „Film” 1981, nr 20, s. 21

Woody Allen

Woody Allen czyli dziecko braci Marx, „Film” 1981, nr 21, s. 21

Allan J. Pakula

Dwie rozmowy i jeden film. Spotkania z Allanem J. Pakulą, „Pismo Literacko-Artystyczne” (Kraków) 1984, nr 10–11, s. 219–148
Spotkanie z Allanem J. Pakulą, „Życie Literackie” 1984, nr 49, s. 9

John Huston

Zimne kurczaki „Pod wulkanem”, „Życie Literackie” 1985, nr 22, s. 6

Dustin Hoffman

Przypisek do „Rain Mana”, „Przekrój” 1989, nr 2309, s. 14

III. Problemy polskiego dokumentu filmowego

 • Sprawozdania z krakowskiego Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych – 1967–1970 w prasie studenckiej („ITD”, „Student”, „Orientacja”)
 • Oceny studenckich festiwali filmowych i prezentacje twórców – 1968 i 1969 – felietony w „Studencie” i „Echu Krakowa”
 • Coroczne artykuły wstępne do konkursowych prezentacji Ogólnopolskiego Niezależnego Festiwalu [dawniej: Przeglądu] Form Dokumentalnych NURT 2006–2020
  [por. wiodący tekst na jubileusz 15-lecia NURTU – Kłopoty i… po kłopotach, stanowiący I część monografii 15 lat z… Nurtem, Kielce 2009, s. 11–38 (zobacz tutaj)]
  [zob. też tekst: 10 Przykazań na 20-lecie czyli historia i współczesność kieleckiego NURTU, „Magazyn Filmowy SFF” – Warszawa 2014, nr 10, s. 40–41]
 • Eseje o historii i współczesności polskiego dokumentu:
 • Polskie formy dokumentalne – ich narodziny i rozwój – program XXIII Festiwalu Form Dokumentalnych NURT, Kielce 2017, listopad, s. 4–19
 • Niezależne, czyli jakie? (o polskim kinie dokumentalnym), „Zdanie” 2017, nr 1–2, s. 93–99
  [zob. też podręcznik Akademii Telewizyjnej TVP SA – Wokół telewizyjnych form dokumentalnych (porządkujące impresje i komplikujące analizy), TVP SA, Warszawa 2004 (zobacz tutaj)]

IV. Problemy „serialowej”, filmowo-telewizyjnej „nawałnicy”

 • Barwy wielkich namiętności. Świat brytyjskich seriali, rubryka: Kino wokół nas, „Kino” 2017, nr 3, s. 46–47
 • W objęciach seriali, „Zdanie” 2020, nr 1–2, s. 105–108