Eseje, rozprawy i recenzje literackie

Krzysztof Miklaszewski - eseje literackie
DOT. KILKU WYBRANYCH PISARZY

Bruno Schulz

Cena świadomości (próba analizy opowiadania pt .Pan)

„Ruch Literacki” 1966, nr 6, s. 285–295 [rozprawa naukowa]

STG i inni

„Echo Krakowa” 1969, nr 109, s. 5
[recenzja spektaklu: Wiosna według Schulza, inscenizacja: Roman Nowotarski, premiera: STG Gliwice, 6 maja 1967]

Bezcenny rezultat czytelniczej fascynacji

„Ruch Literacki” 1969, nr 6, s. 372–374
[recenzja książki: Jerzy Ficowski, Regiony Wielkiej Herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, WL Kraków 1967]

Kto przełożył „Proces” Kafki?

„Życie Literackie” 1970, nr 38, s. 13
[polemika]

Poeta prozy (O poetyckiej materii prozy Brunona Schulza)

„Poezja” 1971, s. 46–51 [esej]

O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-Literackie” Kraków 1971 [z. 21], s. 49–66
[rozprawa naukowa]

„Umarła Klasa” Tadeusza Kantora czyli Nowy Traktat o Manekinach

„Magazyn Kulturalny” [Kraków] 1976, nr 1, s. 22–24
[przedruki w j. angielskim i w j. francuskim:]
„The Theatre in Poland” / „Le Theatre en Pologne” 1976 nr 4–5, s. 13–15 i 16–23
[i w książce w j. francuskim:]
Tadeusz Kantor: Le Theatre de la Mort, red. Denis Bablet, wyd. L’Age d’Homme, Lausanne 1977, s. 234–242
[rozmowa]

Schulz na scenie

„Kultura” 1976, nr 31, s. 14
[recenzja ze spektaklu: Bruno Schulz: Sklepy cynamonowe, inscenizacja: Ryszard Major, Stary Teatr – Scena Kameralna, Kraków, 17 lipca 1976]

Rewelacja sezonu: Schulz nad Tamizą

„Teatr” 1993, nr 5, s. 38–39
[recenzja ze spektaklu: Bruno Schulz: The Street of Crocodiles, inscenizacja: Simon Mc Burney. Theatre de Complicite – Scena Cottesloe – Royal National Theatre, London, 6 sierpnia 1992]

Schulz on the Stage

„The Jerusalem Review” 1997/1998, nr 2, s. 72–89
[esej w j. angielskim]

Schulz w Complicite czyli brytyjska lekcja Kantorowskiego seansu

„Topos” 2014, nr 3, s. 35–39

Witold Gombrowicz

Gombrowicz czyli o wdzięcznej pamięci

„Życie Literackie” 1984, nr 52–53, s. 12–13

Ubranka Pana Prezesa pasowały jak ulał…

„Życie Literackie” 1985, nr 1, s. 6–7

Odnaleziona kaseta

„Życie Literackie” 1985, nr 7, s. 1, 6
[wszystkie trzy reportażo-eseje z Argentyny przeplatane rozmowami z cyklu: Kobiety o Gombrowiczu stały się inspiracją I części książki Distancia, Witoldo!, wyd. Twój Styl, Warszawa 2004]

Niezwykły dokument trudnej przyjaźni

„Życie Literackie” 1988, nr 6, s. 1, 4
[wstęp do:] nieznanych listów Witolda Gombrowicza do Marii i Karola Świeczewskich

Listy Gombrowicza do Marii i Karola Świeczewskich

„Życie Literackie” 1988, nr 6, s. 4–5
nr 7, s. 8–9
[wybór, opracowanie listów i komentarz]

Kazimierz Wyka

Potrzeba literatury – potrzeba tradycji

„Dziennik Polski” 1970, nr 52, s. 3
[recenzja książki Kazimierza Wyki: O potrzebie historii literatury, wyd. PIW, Warszawa 1969]

Jak zostaje się uczniem. Rzecz o Kazimierzu Wyce

„Życie Literackie” 1985, nr 4, s. 10
[esej biograficzny]

Po prostu: Wyka

„Dziennik Polski” 1995, nr 16, s. 5
[esej biograficzny, zapowiedź filmu dokumentalnego o Profesorze]

Odpowiedni dać rzeczy obraz

[w książce:] O Kazimierzu Wyce. W 20-lecie śmierci. Materiały z sympozjum naukowego, red. Maria Cieśla-Korytowska, Kraków 1996, s. 80–83
[esej o Kazimierzu Wyce jako osobowości telewizyjnej]

Kazimierz Wyka – ad memoriam

„Kraków” 2015, nr 2, s. 68–69
[esej wspomnieniowo-biograficzny]

Andrzej Bobkowski

Krakowski rodowód rodziny Bobkowskich

„Kraków” 2014, nr 6, s. 52–53
[esej biograficzny]

Sceniczne kody „Szkiców piórkiem”

[w książce:] Andrzej Bobkowski – wielokrotnie [Materiały z międzynarodowej sesji naukowej z okazji 100. rocznicy urodzin pisarza – Kraków, 28–29 października 2013], red. Krzysztof Ćwikliński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Maciej Urbanowski, wyd. Biblioteka Więzi, Warszawa 2014, s. 232–249
[rozprawa naukowa]

Julian Kawalec

Rodzinny dom po latach

„Dziennik Polski” 1970, nr 99, s. 3
[recenzja książki Juliana Kawalca Szukam domu, wyd. PIW, Warszawa 1968]

Praforma prozy Juliana Kawalca

„Literatura” 1976, nr 51, s. 4
[przedruk w książce: Julian Kawalec, Zbiór recenzji o twórczości pisarza, red. Aleksander Wilkoń, wyd. LSW, Warszawa 1981, s. 175–183]
[esej]

Jerzy Broszkiewicz

Bardzo różne „komedie”

„Współczesność” 1968, nr 15, s. 10
[recenzja zbioru Pięć komedii różnych Jerzego Broszkiewicza, wyd. WL, Kraków 1967]

Prawdziwe świadectwo „Dziesięciu rozdziałów”

„Kultura” 1972, nr 18, s. 11
[esej]

Pojedyncze recenzje książkowe Krzysztofa Miklaszewskiego z tomików poetyckich, książek prozatorskich i zbiorów krytycznych, które ukazały się:

w II połowie lat 60.:
w „Twórczości” [1967]
we „Współczesności” [1968]
w „Poezji” i w „Odrze” [1969]

na początku lat 70.:
w krakowskiej prasie codziennej: „Dzienniku Polskim” [cotygodniowa recenzja w roku 1970]
i „Gazecie Krakowskiej” [1970, 1971],
a także w ogólnopolskich tygodnikach [„Kultura” – 1970], dwutygodnikach [„Współczesność” – 1971] i miesięcznikach [poznański „Nurt” – 1970 i warszawskie „Nowe Książki” – 1971]

pod koniec lat 70.:
kilkakrotnie w miesięczniku branżowym „Teatr” [1978–1979]

pod koniec lat. 80.:
kilka razy w krakowskim tygodniku „Przekrój” [1989] i stale: w londyńskim „Dzienniku Polskim” [1988–1989]

na początku lat 90.:
w krakowskim „Dzienniku Polskim” [1994–1996] i warszawskiej „Rzeczpospolitej” [1993–1996], a także na łamach londyńskiej prasy polonijnej: w „Dzienniku Polskim” i jego cotygodniowym dodatku kulturalnym „Tydzień Polski”, a także w miesięczniku „Orzeł Biały” [1990–1996]

Dokładną „specyfikację” tych publikacji [do 2014 roku] przynosi bibliografia publikacji (1964–2014) zamieszczona w książce jubileuszowej: Krzysztof Miklaszewski, 70 mieć lat to nie grzech, Kraków 2014

Krzysztof Miklaszewski, eseje literackie
Zobacz książki autora z kategorii esej: