Światowy żywot „Umarłej Klasy”, część 1 – Kraków (2023)