Światowy żywot „Umarłej Klasy”, część 2 – Warszawa (2023)