Twarze Teatru po latach (2005): Halina Gryglaszewska