Twarze teatru pod 20 latach (1995–1996): Wojciech Pszoniak