Nie od razu Kraków zbudowano: Kiedy dzwoni Zygmunt (1977)